Skip links

Webová stránka

eD system a. s.

Pri tomto projekte sme sa venovali samotnému základu online komunikácie – webovej stránke. Cieľom bola tvorba webu, ktorý prepojí dvoch partnerov v IT svete a zjednoduší zákazníkom vyhľadávanie v portfóliu i kontaktovanie zodpovedných osôb. Stránka bola navrhnutá tak, aby bola prehľadná a mohla byť priebežne aktualizovaná nielen v oblasti ponuky výrobkov a služieb, ale tiež pri zverejňovaní pozvánok na prednášky či workshopy.

Miesto: Bratislava, Slovensko

Dátum: apríl 2022

@online @grafika @PR

„V spoločnosti Alesa sa stretávam vždy len s ústretovosťou a s individuálnym prístupom k potrebám a špecifikám našej spoločnosti. Oceňujem najmä profesionálny prístup a proaktívne riešenia našich požiadaviek v krátkom čase.“

Katarína Srnová IBM Marketing Unit Manager and Partner Ecosystem Specialist
eD system a. s., organizačná zložka Slovensko

Webová stránka

eD system a. s.

Pri tomto projekte sme sa venovali samotnému základu online komunikácie – webovej stránke. Cieľom bola tvorba webu, ktorý prepojí dvoch partnerov v IT svete a zjednoduší zákazníkom vyhľadávanie v portfóliu i kontaktovanie zodpovedných osôb. Stránka bola navrhnutá tak, aby bola prehľadná a mohla byť priebežne aktualizovaná nielen v oblasti ponuky výrobkov a služieb, ale tiež pri zverejňovaní pozvánok na prednášky či workshopy.

Miesto: Bratislava, Slovensko

Dátum: apríl 2022

@online @grafika @PR

„V spoločnosti Alesa sa stretávam vždy len s ústretovosťou a s individuálnym prístupom k potrebám a špecifikám našej spoločnosti. Oceňujem najmä profesionálny prístup a proaktívne riešenia našich požiadaviek v krátkom čase.“

Katarína Srnová IBM Marketing Unit Manager and Partner Ecosystem Specialist
eD system a. s., organizačná zložka Slovensko

Táto stránka používa cookies pre správne fungovanie
Alesa
Alesa